Lentorata-hanke etenee suunnitellusti

Suomi-rata Oy on hallitusohjelman linjausten mukaisesti keskittynyt edistämään vain Lentorata-hankkeen suunnittelutyötä kesäkuusta 2023 alkaen.

Lentoradan suunnittelu on syksyn 2023 aikana edennyt suunnitelmien mukaisesti:
Kesäkuussa 2023 Euroopan komissio myönsi hankkeelle Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta 2,69 miljoonaa vuosille 2023–2025. Rahoitus myönnettiin Lentoradan ympäristövaikutusten arviointiin ja esiselvitystyöhön sekä yleissuunnitteluun. Parhaillaan yhtiö valmistautuu hakemaan CEF-rahoitusta myös ratasuunnitelmaa varten.

Keväällä 2022 aloitettu Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi sekä esiselvitys ovat valmistuneet. Lentoradan YVA-selostus on nähtävillä 1.11.–29.12.2023 sekä verkossa että painettuna hankealueen kunnissa Helsingissä, Vantaalla, Keravalla ja Tuusulassa. YVA-selostusta esitellään myös kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa Helsingissä 15.11. ja Keravalla 30.11. YVA-menettely päättyy alkuvuodesta 2024, jonka jälkeen suunnittelutyö etenee yleissuunnitelmavaiheeseen.

Lisäksi yhtiö on valmistautunut hallitusohjelman linjausten mukaisiin toiminnallisiin muutoksiin. Osana toiminnallisten muutosten toteuttamista ovat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja sopineet, että toimitusjohtaja Timo Kohtamäki siirtyy yhtiön hallituksen neuvonantajaksi. Toimitusjohtajan operatiivisia tehtäviä hoitaa toimitusjohtajan varahenkilö, talous- ja hallintojohtaja Janne Salonen.

Lentorata on uusi, 30 kilometrin pituinen ratayhteys, joka kytkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteen piiriin. Se on osa Suomi-rata Oy:n alkuperäistä toimeksiantoa suunnitella Helsingin ja Tampereen väliseen, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuuri rakentamisvalmiuteen saakka. Lentoradan tavoitteena on lisätä kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila–Kerava-rataosuudella sekä tarjota suorat kaukojunayhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Lisätiedot: Kari Savolainen, Suomi-rata Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040-772 7282