Rahoitus

Euroopan Unionin osa-rahoittamaLentorata Oy:n tehtävänä on suunnitella uusi, Pasilan ja Keravan välille sijoittuva ratayhteys, Lentorata, rakentamisvalmiuteen saakka.

Hankeyhtiön osakkaat ovat sitoutuneet rahoittamaan Lentoradan suunnittelua ja yhtiön toimintaa 25 miljoonalla eurolla seuraavan viiden vuoden aikana. Hankeyhtiössä on mukana valtio ja kolme kaupunkia, valtio 70 prosentin osuudella ja kaupungit yhteensä 30 prosentin osuudella.

Hankkeessa mukana olevien kaupunkien osuudet ovat seuraavat: Helsinki 18,17, Vantaa 9,08 sekä Lahti 2,75 prosenttia.

Lentorata parantaa Helsinki-Vantaan lentoaseman saavutettavuutta kaikkialta Suomesta sekä varmistaa tulevaisuuden henkilöjunaliikenteen kasvua ja toimintavarmuutta. Merkittävänä hankkeena se saa myös EU-rahoitusta: kesäkuussa 2023 Euroopan komissio myönsi 2,69 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta Lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja esiselvitystyöhön sekä yleissuunnitteluun vuosille 2023–2025. Lentorata Oy hakee CEF-tukea myös ratasuunnitelman laatimiseen.