Miksi Lentorata

Lentorata on uusi suunnitteilla oleva ratayhteys, joka kulkee tunnelissa Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravan pohjoispuolelle Kytömaalle. Lentorata luo suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle, lyhentää matka-aikoja sekä tuo tarvittavaa lisäraidekapasiteettia ruuhkaiselle Pasila–Kerava-välille.

Sujuva ja entistä nopeampi yhteys lentoasemalle

Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen merkittävin kansainvälinen lentoasema, jonka kautta tehtiin vuonna 2023 yhteensä 15,3 miljoonaa matkaa. Pääradan tavoin se on osa Euroopan laajuista TEN-T-ydinverkkoa. Nykyisin suora yhteys lentoasemalta Suomen rataverkkoon kuitenkin puuttuu.

Lentoradan keskeinen tavoite on luoda lentoasemalle suora junayhteys pääradalta ja Lahden oikoradalta sekä entistä nopeampi yhteys Helsingin keskustasta.

Lentoradan myötä matka-aika lentoasemalle lyhenee Tampereen ja Lahden suunnista 14–24 minuuttia, kun vaihto Tikkurilasta kehäradalle poistuu. Turusta lentoasemalle saapuvien matka-aika lyhenee 14 minuuttia, kun Lentorata tarjoaa Pasilasta entistä nopeamman vaihtoyhteyden.

Helsingin keskustasta matka-aika lentoasemalle lyhenee 15 minuuttia verrattuna kehäradan juniin.

Uusi raidepari lisää junaliikenteen täsmällisyyttä ja mahdollistaa uusia junavuoroja

Pääradan kapasiteetti Pasilan ja Keravan välillä on nykyisin lähes täydessä käytössä, mikä tarkoittaa, että liikenne on herkkä häiriöille eikä junatarjontaa voida merkittävästi lisätä. Näin on etenkin aamun ruuhkatunteina Helsingin suuntaan.

Lentorata muodostaa uuden raideparin Pasila–Kerava-välille ja siten kaksinkertaistaa kaukoliikenneraiteiden kapasiteetin tällä välillä. Kun liikennettä siirtyy nykyiseltä pääradalta Lentoradalle, kyseisen yhteysvälin kuormitus vähenee. Tämä sekä parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä että mahdollistaa junatarjonnan lisäämisen matkustuskysynnän vilkkaimpina ajankohtina.

Lisäkapasiteetti avaa uusia mahdollisuuksia paitsi lähi- ja taajamajunaliikenteen kehittämiselle, myös junaliikenteen kilpailun avaamiselle ja vielä jonkin täysin uuden ratasuunnan nopealle raideliikenteelle.

Lentorata turvaa raidekapasiteetin pitkälle tulevaisuuteen.

Hyvät yhteydet ja parempi palvelutaso houkuttelevat matkustamaan junalla

Lyhyempi matka-aika, vaihdottomuus ja vuorotiheys parantavat junaliikenteen palvelutasoa, jolloin junasta tulee entistä houkuttelevampi kulkumuoto.

Lentorata tuo uusia kaupunkiseutuja alle kolmen tunnin junamatkan päähän Helsinki-Vantaan lentoasemasta. Tämä tuo lentoyhteydet paremmin saavutettaviksi erityisesti sellaisilta paikkakunnilta, joista ei ole lentoyhteyttä Helsinkiin. Yhteysväleillä, joilla lentoyhteys on, juna muuttuu entistä houkuttelevammaksi liityntäyhteysvaihtoehdoksi. Lentorata siirtää matkustajia myös renkailta raiteille. Molemmat kulkutapamuutokset vähentävät liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Raideliikenne on ympäristöystävällinen liikennemuoto: sen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on alle prosentti.

Saavutettavuutta ja elinvoimaa

Helsinki-Vantaan lentoasema on paitsi Suomen merkittävin kansainvälinen lentoasema, myös yksi pääkaupunkiseudun ja koko maan suurimmista työpaikkakeskittymistä.

Lentoradan myötä alueelle syntyy nykyistä merkittävämpi eri liikennemuotojen keskus. Erinomainen saavutettavuus eri kulkuvälineillä lisää alueen houkuttelevuutta elinkeinoelämän keskuksena ja luo edellytyksiä kaupunkikehittämiselle.

Lentoradan myötä myös yhteydet Helsingin seudun ja Lentorataan hyvin kytkeytyvien muiden kaupunkiseutujen välillä nopeutuvat ja paranevat, mikä lisää alueiden kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta. Hyvät yhteydet tukevat myös alueiden välistä verkottumista ja työvoiman liikkuvuutta, ja siten myös niiden toimintaedellytyksiä ja vetovoimaa.