Nainen asemalla menossa junaan.

Flygbanan

Den nya förbindelsen kommer att separeras från Finlands stambana i Böle och gå via flygplatsen till Kytömaa, norr om Kervo, där den återansluter till stambanan och Lahtis direktjärnväg. Totalt 28 kilometer av Flygplatsbanan ligger under jord i en tunnel.

Flygbanan skapar direkta fjärrtågsförbindelser till flygplatsen och möjliggör snabbare tågförbindelser till flygplatsen. Förutom snabbare restider ökar det också tågkapaciteten på den överbelastade sträckan Böle–Kervo, vilket förbättrar tågtrafikens funktionssäkerhet och möjliggör ett ökat tågutbud.

Om du är intresserad av Flygbanan-projektet, vänligen kontakta oss direkt. Vår webbplats på svenska är fortfarande under uppbyggnad.