Tillgänglighetsförklaring

Denna tillgänglighetsförklaring gäller för Suomi-rata Oy:s onlinetjänst https://lentorata.fi/ och har uppdaterats den 3 juni 2022. Nättjänsten lyder under lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som kräver att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Denna rapport förklarar bristerna i webbplatsens tillgänglighet, och hur du kan ge oss respons om tjänstens tillgänglighet.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation, Verkkovaraani.

Status för tillgänglighet av digitala tjänster

Denna onlinetjänst uppfyller i många avseenden tillgänglighetskraven på AA-nivå i WCAG 2.1-standarden. Webbplatsen har dock identifierade tillgänglighetsbrister vilka listats nedan, och som kommer att åtgärdas under år 2022.

Innehåll och funktioner som ännu inte är tillgängliga

Identifierbar: Brister i visuell särart och färgkombinationernas kontraster

Huvudmenyn ovanför bilden på startsidan och huvudtiteln är inte tillgängliga i alla avseenden. Dessutom uppfyller följande färgkombinationer som används inte tillgänglighetskriterierna: 1) Ljus grå-vit: Kantlinjerna för formulärfälten i nyhetsbrevets beställningsformulär 2) Korallröd-vit: Texter som indikerar ett fel i formuläret / bakgrunden och texten 3) Lila-vit: Namn och titel på citatbilder 4) Blå-gul, blå-grå och grå-vit: Projektet framskrider-figur.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.4.3, 1.4.11

Identifierbar: Brist på tillgänglighet gällande bilder och textinnehåll

Bilderna på hemsidan saknar alt-texter, i alla fall på sidorna Projektet framskrider, Varför behövs Suomirata?, Kontaktuppgifter och Tule mukaan (på finska), samt i artiklarna Lentoradan YVA ja linjaussuunnitelma och Askel lähempänä Eurooppaa (på finska). På sidorna Näkemyksiä Suomiradasta och Tule mukaan (på finska) presenteras text i bildform.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1.1, 1.4.5

Hanterbar: Webbplatsen är inte helt tillgänglig med tangentbord

Sajten saknar en ”hoppa till innehållet”-funktion. Undermenyalternativ i huvudmenyn kan inte nås med tangentbord. ”Ladda mer”-knappen i Twitter-flödet kan inte nås med tangentbord. I webbläsaren Safari kan du bara komma åt sidan med hjälp av tangentbordet till den första länken (språkval SV) och till formuläret på sidan ”Tule mukaan” (på finska).

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.1.1, 2.4.1

Hanterbar: Innehållet är inte helt tillgängligt med en skärmläsare

VoiceOver börjar inte läsa innehållet på sidan i webbläsaren Safari.

Nyhetsbrevets beställningsformulär har följande brister: a) skärmläsaren meddelar dig inte om inlämning av formuläret lyckats b) skärmläsaren meddelar dig inte om en felaktig inlämning av formuläret c) när du anger felaktigt ifyllda fält med tangentbord informerar skärmläsaren dig om felet, men ger inget mer detaljerat korrigeringsförslag.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.3.1, 2.4.4, 3.3.3, 4.1.2, 4.1.3

Vi arbetar ständigt med att säkerställa tillgängligheten

Tillgängligheten till nättjänsten skapar lika möjligheter för alla att använda tjänsten.

Vi uppmärksammar tillgängligheten i allt webbplatsinnehåll och underhållsarbete. Vi har även bearbetat icke-lagstadgade funktioner till sidorna vilka underlättar användningen av tjänsten för olika användargrupper. Till exempel kommer en ”lyssna på innehållet”-funktion att läggas till sidorna.

Med tanke på en enkel och tillgänglig användarupplevelse har vi utöver tillgänglighetsrevisionen utfört användartester. Tack vare studien fick vi reda på hur riktiga användare utvärderar användbarheten av informationen, och hur lätt det är att hitta den, på en nästan färdig webbplats. En del av webbplatsens testare representerade grupper med specialbehov.

I testningen visade det sig att den information som krävdes i genomsnitt ganska lätt kunde hittas på sidorna och särskilt innehållet, som man arbetat mycket med, fick goda utvärderingar. Utifrån studien kommer vi att fortsätta satsa på noggrann innehållsproduktion och rätta till de tekniska brister som kommit fram.

Kontaktinformation för rapportering av tillgänglighetsbrister

Om du hittat andra tillgänglighetsbrister på webbplatsen än de som nämns i denna rapport kan du rapportera dem via e-post till toimisto(at)suomirata.fi.

Tillsynsmyndighet

Ifall du upptäcker andra tillgänglighetsproblem på webbplatsen än de som nämns i detta uttalande, ska du i första hand ge respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar.

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats beskrivs exakt hur man gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavus@avi.fi
växel tfn 0295 016 000