Suomi-rata Oy sai EU-rahoitusta hankkeelleen 

Suomi-rata Oy menestyi EU:n rahoitushaussa. Euroopan komissio myönsi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta Lentorata-hankkeen suunnitteluun kaikkiaan 2,75 miljoonaa euroa.  

Suomi-rata Oy haki Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta Lentorata-hankkeelle vuoden 2023 rahoituserässä. Rahoitusta haettiin Lentoradan linjaussuunnitteluun, ympäristövaikutusten arviointiin ja yleissuunnitelman laatimiseen. 

Euroopan komissio päätti haussa hyväksytyistä hankkeista 21. kesäkuuta 2023. Lentoradan suunnitteluun myönnettiin 2,75 miljoonaa euroa.  

Päätöksessään komissio toteaa, että hanke edistää suoraan TEN-T-verkon tavoitteita luomalla puuttuvan yhteyden Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentokentän ja koko muuta Suomea palvelevan pääradan välillä. Lentorata lisää kapasiteettia ruuhkaisella Pasila–Kerava-rataosuudella ja edistää niin lähi- ja kaukojunaliikenteen kuin lento- ja junaliikenneverkon integroimista, samoin kuin junamatkustamisen kulkutapaosuutta. Tämä auttaa vähentämään merkittävästi liikenteen CO2-päästöjä, päätöksessä todetaan. 

CEF-liikenneohjelmasta tuetaan Euroopan laajuisen TEN-T-verkon liikennehankkeita. TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet sekä meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi. Vuoden 2023 rahoituserästä CEF-tukea sai kaikkiaan seitsemän raide- ja meriliikenteen sekä älyliikenteen hanketta Suomessa. Komissio pyrkii rahoittamaan hankkeita, joiden suunnittelu- ja toteutusvalmius on korkea.  

Lentorata on uusi, suunnitteilla oleva 30 kilometrin pituinen ratayhteys, josta tunnelin osuus on 28 kilometriä. Lentorata on osa Suomi-rata Oy:n hankekokonaisuutta. Lentorata erkanee Pasilan pohjoispuolella pääradasta, kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja liittyy päärataan Keravan pohjoispuolella Kytömaalla. Lentoradalta on yhteydet pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle. Radan tavoitteena on lisätä kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila–Kerava-osuudella, lyhentää matka-aikoja lentoasemalle sekä parantaa junaliikenteen häiriönsietokykyä.  

 

Lisätiedot: 

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, Suomi-rata Oy, timo.kohtamaki@suomirata.fi 

Siru Koski, suunnittelujohtaja, Suomi-rata Oy, siru.koski@suomirata.fi 

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote: Suomen liikennehankkeille EU-rahoitusta yli 60 miljoonaa euroa 

Lue lisää Lentoradasta >>