Suomi-rata Oy:n ratasuunnitelmat ovat puolueettomia – tehty omistajiensa ohjauksessa

 

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on suunnitella noin tunnin raideyhteys Helsingin ja Tampereen välille. Yhtiö julkisti 30.9. radan linjausvaihtoehtojen ja vaikutusarviointien tulokset. Tavoitteena oli kaikkien osakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä mahdollisimman avoimen kansalaiskeskustelun mahdollistaminen. (Suomiradan Suomi 2066 -tilaisuuden aineistot   – Suomirata).

Vaihtoehdoista on käyty keskustelua suunnittelutyön aikana osakaskaupunkien ja ratavyöhykkeen kaupunkien virka- ja luottamushenkilöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutus on ollut yhtiölle tärkeää parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Hämeen maakuntahallitus on kannanotossaan kyseenalaistanut Suomi-rata Oy:n puolueettomuuden selvitysten laatijana. Syytös on epäreilu ja heittää epäilyksen varjon monen toimijan päälle. (Hämeen maakuntahallitus ärähtää tiukasti metsäradasta – Hämeen liitto (hameenliitto.fi)

Suomi-rata Oy omistajina ovat Suomen valtio 51 prosentin omistusosuudella, Finavia ja pääradan vaikutusalueen 20 kaupunkia ja kuntaa, Hämeestä mm. Hämeenlinna, Riihimäki ja Lahti. Yhtiö voi tehdä omaa suunnittelu- ja valmistelutyötään vain omistajien toimeksiannon ja tavoitteiden mukaisesti.

Katso myös Suomi-rata Oy:n omistajat ja hallitus: Suomi-rata Oy – Suomirata

Yhtiölle on annettu ensimmäiseksi keskeiseksi tavoitteeksi tuoda omistajien arvioitavaksi Suomiradan ratalinjaus. Muuta tehtävää ja tavoitteita kuin omistajien päätöksenteon mahdollistaminen ei yhtiöllä ja sen suunnittelutoimeksiannoilla ole. Hankeyhtiön toimintaa ohjaa ja valvoo yhtiön hallitus, jonka jäsenet on valittu yhtiökokouksessa. Linjausvaihtoehdosta ja päätöksenteon aikataulusta päättävät Suomi-rata Oy:n omistajat.

Vaikutusten arviointi on tehty kahdesta linjausvaihtoehdosta: suurnopeusradan rakentamisesta uuteen maastokäytävään ja lisäraiteiden ja oikaisujen rakentamisesta nykyisen pääradan yhteyteen Riihimäen ja Tampereen välillä. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy lentorata, joka on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle kulkeva kaukoliikenteen rata.  

Suomiradan linjausvaihtoehdot
Suomiradan linjausvaihtoehdot

Jaamme Hämeen liiton ja alueen toimijoiden näkemyksen pääradan kehittämistarpeesta. Päärata Helsinki-Tampere välillä on maan vilkkain kaukoliikenteen raideyhteys ja sen varassa on paljolti koko Suomen raideliikenteen toimivuus. Yhtiö ei valmistele pääradan peruskorjausta eikä kehittämistä, vaan se kuuluu Väylävirastolle.

Kari Savolainen, Suomi-rata Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Pekka Timonen, Suomi-rata Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja