Lentoradan suunnittelu etenee

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti Suomi-rata Oy on kesäkuusta 2023 alkaen keskittynyt edistämään Lentorata-hankkeen suunnittelua. Toimeksiannon muuttuessa myös yhtiön nimi vaihtunee.

Kesäkuussa 2023 julkaistussa hallitusohjelmassa todetaan, että Helsinki–Tampere-yhteysvälille suunnitellun Suomiradan valmistelu keskeytetään lukuun ottamatta Lentorata-osuutta.

Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö ja yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa, on käynnistänyt neuvottelut Suomi-rata Oy:n nykyisten osakkaiden kanssa yhtiön tarkoituksen muuttamiseksi niin, että se kattaa vain Lentoradan suunnittelun. Samalla yhtiön nimi muutettaisiin Lentorata Oy:ksi. Lisäksi neuvotellaan muista tämän edellyttämistä muutoksista osakassopimukseen sekä yhtiöjärjestykseen.

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi-rata Oy on keskittynyt kesäkuusta alkaen viemään eteenpäin Lentorata-hankkeen suunnittelutyötä. Parhaillaan on meneillään Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi sekä tekninen esiselvitystyö, jotka käynnistyivät keväällä 2022. Ympäristövaikutusten arviointiseloste asetetaan nähtäville 1. marraskuuta 2023, ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä siitä saadaan alkuvuodesta 2024. YVA-menettelyn jälkeen suunnittelu jatkuu ratalain mukaisen yleissuunnitelman ja myöhemmin ratasuunnitelman laatimisella.

Lentorata on uusi, 30 kilometrin pituinen ratayhteys, joka kytkee Helsinki-Vantaan lentokentän kaukojunaliikenteen piiriin. Se on osa Suomi-rata Oy:n alkuperäistä toimeksiantoa suunnitella Helsingin ja Tampereen väliseen, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuuri rakentamisvalmiuteen saakka. Euroopan komissio on myöntänyt Lentoradan suunnitteluun Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta 2,69 miljoonaa vuosille 2023–2025.

Lisätiedot: Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, timo.kohtamaki@suomirata.fi

Lue myös liikenne- ja viestintäministeriön tiedote: Lentorata-hanketta viedään eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti