Ratainvestoinnit ja liikennemuotojen yhdistäminen luovat uusia mahdollisuuksia lentomatkustajille

Olemme Finnairilla seuranneet kiinnostuneena ratainvestointeja ennen kaikkea niiden tarjoamien matkustuskokemusta parantavien mahdollisuuksien näkökulmasta. Uskomme vahvasti, että kaukojunayhteyden ja lentoliikenteen yhdistämisellä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta voidaan parantaa merkittävästi matkustamisen sujuvuutta ja houkuttelevuutta sekä vähentää samalla matkustamisen päästöjä.

Lentoliikenteessä yhteistyö muiden lentoyhtiöiden kanssa on jo vuosikymmeniä ollut arkipäivää interline-  ja codeshare -yhteistyön muodoissa. Yhteistyöjärjestelyillä on voitu parantaa merkittävästi eri alueiden kansainvälistä saavutettavuutta. Ennen kaikkea niillä on voitu tarjota asiakkaille parempaa ja kattavampaa palvelua, mikä puolestaan on hyödyttänyt mukana olevia yrityksiä, kun koneiden täyttöasteet ovat kasvaneet ja toiminnan kannattavuus parantunut. Uskomme Finnairilla vahvasti siihen, että vastaavia etuja voidaan saavuttaa myös eri liikennemuotojen yhteistyöllä: parempi palvelu, liiketoiminnan kasvu ja  vielä tärkeänä lisänä päästöjen väheneminen.

Finnair pyrkii nettohiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Tarvitsemme laajasti eri toimenpiteitä, jotta tavoite saavutetaan. Liikennemuotojen paremmalla yhdistelyllä – eli multimodaaliudella – tavoittelemme viiden prosentin päästövähennystä vuoteen 2019 verrattuna. Multimodaalien palveluiden lisääminen on siis olennainen osa Finnairin strategiaa.

Ensimmäisenä konkreettisena askeleena aloitamme lentoyhteyksien rinnalla linja-autolla ajettavat Finnairin syöttöliikenneyhteydet Tampereelta ja Turusta Helsinkiin. Linja-autoyhteyksien avulla lyhyillä reiteillä voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä: edestakaisen lennon korvaaminen maayhteydellä esimerkiksi Tampereen ja Helsingin välillä voi tuoda keskimäärin noin 60 kilon hiilidioksidisäästön yhtä matkustajaa kohden. Odotamme mielenkiinnolla konkreettisia tuloksia näistä uusista avauksista.

Oman reittiverkoston kehittämisen ohella pidämme tärkeinä myös kevyempiä digitalisaatiota hyödyntäviä yhteistyöjärjestelyjä eri kuljetuspalvelujen tarjoajien välillä. Helsinki-Vantaan uusi multimodaali matkakeskus ja tulevaisuuden ratainvestoinnit tuovat erinomaiset puitteet liikennepalvelujen tarjoajille yhdistää eri liikennemuotoja uudella tavalla ja siten palvella asiakkaita paremmin. Toimivan infran lisäksi tarvitaan myös digitaalista yhteentoimivuutta.

Multimodaalin matkakeskuksen ohella tarvitsemme ratainvestointeja junaliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Suomirata tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia Finnairin ja Helsinki-Vantaan lentoaseman syöttöliikennevalikoimaan. Uudet nopeat junayhteydet voivat korvata lyhyen matkan lentämistä, mikä vähentää matkustamisen päästöjä ja tukee Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

Finnairilla näemme junaliikenteen lisäämisessä paljon mahdollisuuksia, emmekä koe sitä uhkana lentoliikenteelle. Pidemmillä matkoilla lentäminen tulee jatkossakin olemaan keskeinen liikkumismuoto ja kulmakivi Suomen kansainvälisen saavutettavuuden kannalta. Matkustajaliikenteen lisäksi myös lentorahtipuolella kannattaa hyödyntää raidekapasiteetin lisääntymisen mukanaan tuomat mahdollisuudet.

Olemme tyytyväisiä, että ratahankkeiden edistäminen on lähtenyt liikkeelle hankeyhtiöiden kautta. Tarvitaan kuitenkin lisäksi rohkeita ja ennakkoluulottomia poliittisia päätöksiä, jotta ratainvestoinneissa voidaan siirtyä toteutusvaiheeseen ja päästään mahdollisimman nopeasti tarttumaan uuden Suomiradan luomiin mahdollisuuksiin. Siitä hyötyvät kaikki: liikkuvat asiakkaat, mukana olevat toimijat ja koko Suomi.

Teksti: Topi Manner, Toimitusjohtaja Finnair