Proxion valittu Lentoradan turvalaite- ja sähköratasuunnitteluun

Suomi-rata Oy on tilannut Lentoradan ympäristönarviointiin ja linjaussuunnitelmaan liittyvän turvalaite- ja sähkörata-asiantuntijatyön Proxion Plan Oy:ltä. Lentorata on 30 km pitkä, uusi nopea ratayhteys Helsingistä lentoasemalle. Se erkanee Pasilan jälkeen pääradasta, kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta 28 kilometriä tunnelissa ja liittyy päärataan Kerava-Lahti oikoradan erkanemiskohdassa Keravan pohjoispuolella. Lentorata on kaksiraiteinen nopean kaukoliikenteen rata sekä osa Helsingin ja Tampereen välistä junayhteyden kehittämistä. Lentoradalta on yhteydet pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle. Tavoitteena on lisätä kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila-Kerava-osuudella sekä tarjota suorat kaukojunayhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Suomi-rata Oy käynnisti Lentoradan YVA ja linjaussuunnitelman laadinnan keväällä 2022 ja nyt on käynnistetty työhön liittyvä turvalaite- ja sähköratasuunnittelu.

Työ sisältää mm. turvalaitejärjestelmän alustavan suunnittelun huomioiden tiedossa olevat liikenteelliset ja toiminnalliset tarpeet, sähköratajärjestelmän valinnan, ratajohdon alustavan rakenteen määrityksen, tehonsyötön riittävyyden arvioinnin, sähkösyöttöasemien alustavan sijoitussuunnittelun sekä kustannusarvioiden laatimisen.

“Lentoradan tarve on tunnistettu ensimmäisen kerran lähes 20 vuotta sitten ja nyt olemme päässeet suunnittelussa vauhtiin. Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen jatkamme Ratalain mukaisilla suunnitteluvaiheilla eli yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman laatimisella. Suunnittelu tulee työllistämään useita kymmeniä eri infra-alan suunnittelijoita ja asiantuntijoita”, kertoo Suomi-rata Oy:n suunnittelujohtaja Siru Koski.

Proxion on kansainvälinen raidealan suunnittelu-, asiantuntija-, koulutus- sekä ohjelmistopalveluja tarjoava yritys.

“Hienoa olla mukana yhdessä Suomen rataverkon kärkihankkeissa ja tehdä yhteistyötä muiden alan konsulttien kanssa. Proxion tuo hankkeelle turvalaitteisiin ja sähkörataan liittyvää vahvaa asiantuntijaosaamista. Hankkeesta tekee mielenkiintoisen se, että suunnittelu tullaan tekemään puhtaasti uudella ERTMS-pohjaisella kuluvalvontaratkaisulla”, toteaa Proxionin projektipäällikkö Katriina Viljanen.

Lentoradan linjaus Helsingistä Keravalle.

 

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on suunnitella raideyhteys, joka lyhentää Tampere-Helsinki-osuuden matka-ajan noin tuntiin, kasvattaa vaikutusalueen työssäkäyntialueita, tuo lisäkapasiteettia pääradan ruuhkaisille osuuksille ja vähentää häiriöherkkyyttä.  Yhtiön tehtävänä on hankkeeseen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen sekä laatia ehdotus rakentamisvaiheen yhtiö- ja rahoitusmallista.

Suomen valtion lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Finavia Oyj, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Kokkola ja Parkano. Suomirata on koko Suomen hanke. Pääradan varrella asuu noin puolet suomalaisista. Lisäksi sen vaikutusalueella sijaitsee yli puolet Suomen työpaikoista ja yli 70 prosenttia koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Lisätietoja:

Suomi-rata Oy, suunnittelujohtaja Siru Koski, puh.040 723 2044, siru.koski(at)suomirata.fi

Proxion Plan Oy, ryhmäpäällikkö Katriina Viljanen, puh. 040 862 0959, katriina.viljanen(at)proxion.fi