Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi alkamassa syksyllä – maastokäyntejä tulossa jo kesällä

Lentoradan eli uuden nopean lentoasemayhteyden ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnistymässä syksyllä 2022. Parhaillaan laaditaan YVA-ohjelmaa, jossa kuvataan arvioinnin suorittamisen tavat ja menetelmät. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä maastokäyntejä tehdään jo kesällä Helsingissä, Vantaalla, Tuusulassa ja Keravalla.

Lentorata on nopea ratayhteys lentoasemalle

Lentorata on kaksiraiteinen nopean kaukoliikenteen rata sekä osa Helsingin ja Tampereen välistä tunnin junayhteyden kehittämistä. Tavoitteena on lisätä kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila-Kerava-osuudella sekä tarjota suorat kaukojunayhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Lentoradan linjaus Helsingistä lentoaseman kautta Keravalle
Lentoradan linjaus Helsingistä lentoaseman kautta Keravalle.

 

Lentorata erkanee Pasilan jälkeen pääradasta, kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta 28 kilometriä tunnelissa ja liittyy päärataan Keravan pohjoispuolella. Lentoradalta on yhteydet pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle. Kaikkiaan ratayhteyden pituus on 30 kilometriä.

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikataulu

YVA-ohjelma, eli ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, tulee nähtäville lokakuun alussa, jolloin siitä on mahdollista antaa palautetta tai mielipiteitä. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi ja YVA-selostuksen laatiminen alkavat syksyllä.

YVA-selostuksessa esitetään arvio Lentoradan ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä toimia vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. Myös YVA-selostus asetetaan nähtäville syksyllä 2023  ja siitäkin on mahdollista antaa palautetta tai mielipiteitä.

Lentoradan alustavassa linjaussuunnittelussa määritellään radan likimääräinen sijainti ja tilantarve, kuiluyhteydet maan pinnalle, suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi ja linjaussuunnitelma valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä maastokäyntejä tehdään vuosien 2022–2023 aikana kaikissa Lentoradan alueen kunnissa eli Helsingissä, Vantaalla, Tuusulassa ja Keravalla.

Sekä ympäristöarviointiohjelmasta että ympäristöarviointiselostuksesta järjestetään yleisötilaisuudet kaikissa Lentoradan alueen kunnissa. Myös teknistä suunnitelmaa esitellään kaikissa neljässä kunnassa.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatii Suomi-rata Oy:n toimeksiannosta Sitowise Oy alikonsulttinaan Ramboll Finland Oy.

Lisätiedot

Siru Koski, suunnittelujohtaja, Suomi-rata Oy, puh. 040 723 2044, siru.koski(at)suomirata.fi

Seppo Veijovuori, projektipäällikkö, Sitowise Oy, puh. 040 566 1096 seppo.veijovuori(at)sitowise.com