Lentoradan suunnittelu jatkuu

Hallitusohjelmassa 2023 todetaan, että pääministeri Petteri Orpon hallitus vie eteenpäin Lentorata-hanketta varaamalla määrärahat hankkeen suunnitteluun ja valmistellen Lentoradan toteuttamispäätöksen. Hankkeen edistämiseksi perustetaan yhtiö, jossa omistajina voivat valtion lisäksi olla kunnat. Ohjelmassa todetaan myös, että muilta osin Suomiradan valmistelu keskeytetään.

Lentorataa koskevan kirjauksen toteutus varmistuu myöhemmin. Siihen asti Suomi-rata Oy jatkaa Lentoradan linjaussuunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Näin turvataan suunnittelutyön jatkuvuus sekä pyritään osaltaan varmistamaan, että Euroopan komission 21.6.2023 myöntämä CEF-rahoitus (2,75 milj. €) kotiutuu Lentorata-hankkeelle.

Pasilan ja Keravan välinen Lentorata on osa osakkaiden Suomi-rata Oy:lle antamaa toimeksiantoa. Parhaillaan on meneillään Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja linjaussuunnittelu, jotka käynnistyivät keväällä 2022. Arviointiselostus, jossa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä arvio hankkeen ympäristövaikutuksista on määrä asettaa nähtäville syksyllä 2023. Näin yhteysviranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) perusteltu päätelmä olisi mahdollista saada helmikuussa 2024.

Lisätiedot:
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, Suomi-rata Oy