Suomiradan suunnittelu jatkuu

Suomirata on koko Suomen hanke. Pääradan varrella asuu noin puolet suomalaisista. Lisäksi sen vaikutusalueella sijaitsee yli puolet Suomen työpaikoista ja yli 70 prosenttia koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Suomiradan tavoitteena olisi mahdollistaa noin tunnin junayhteyden Tampereen ja Helsingin välille, sekä entistä nopeamman raideyhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille. Hanke poistaa kansallisen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä raideliikenteen pullonkauloja, lyhentää matka-aikoja, kasvattaa työssäkäyntialueita ja tuo kapasiteettia ruuhkaisille osuuksille.

Käynnissä olevissa selvityksissä tutkitaan nykyiselle pääradalle tehtävien oikaisujen ja lisäraiteiden sekä kokonaan uuden radan vaikutuksia. Yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi on myös käynnissä.

”Tavoitteemme on tuottaa monipuolinen arvio eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksista päätöksentekoa varten ja tämä vaikutusten arviointityö on vielä kesken. Näin ison hankkeen eri vaihtoehtojen suunnittelussa pidämme tärkeänä hakea kokemuksia raideyhteyksien kehittämisestä myös muualta Euroopasta ja myös tämä työ on aloitettu”, kertoo Suomi-rata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

Käynnissä on myös VM/LVM Suurten ratahankkeiden rahoituksen ja investointimahdollisuuksien jatkoselvityshanke, johon sisältyy liikennetarkastelut, käyttäjämaksujen arviointi ja vaikutukset.

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) käynnistyy kevään aikana. Lentoradan suunnittelulle on haettu myös CEF- rahoitusta.

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on hankkeeseen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen sekä laatia ehdotus rakentamisvaiheen yhtiö- ja rahoitusmallista. Suomen valtion lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Finavia Oyj, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Kokkola ja Parkano.

Lisätietoja: Suomi-rata Oy, toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, puh. 040 585 3113, timo.kohtamaki(at)suomirata.fi