Suomiradan osakkaat jatkavat vuoropuhelua – ratalinjauspäätökseen ei valmiutta tämän syksyn aikana

Suomi-rata Oy:n osakaskokous järjestettiin 20.10. Vantaalla. Kokouksessa keskusteltiin Helsinki-Tampere yhteyden ratalinjausvaihtoehtojen arviointien tuloksista ja jatkotoimenpiteistä. Osakaskokouksessa käydyn keskustelun pohjalta Suomi-rata Oy:n hallitus päätti osakaskokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessaan, että linjauspäätökseen ei ole valmiutta, vaan yhtiö jatkaa rakentavaa vuoropuhelua osakkaiden kesken ja laatii tarvittavia lisäselvityksiä.

Osakaskokous on kahdesti vuodessa järjestettävä tilaisuus omistajien edustajille, jossa toimitusjohtaja esittelee hankkeen etenemistä ja osakkailla on mahdollisuus keskustella hankkeesta. Päätäntävaltaa yhtiössä käyttää yhtiön hallitus ja yhtiökokous.

Suomi-rata Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 20.10., osakaskokouksessa käydyn keskustelun pohjalta, että valmiutta päättää ratalinjausvaihtoehdosta ei ole tämän syksyn aikana. Sen sijaan osakkaat jatkavat rakentavaa vuoropuhelua ja yhtiö laatii lisäselvityksiä mm. huoltovarmuuteen liittyen.

”Linjausvaihtoehdot ovat herättäneet odotetusti paljon keskustelua. Kyseessä on vaikutuksiltaan merkittävä hanke. Keskustelujen pohjalta linjausvaihtoehdon valintaan ei omistajilla vielä ole valmiuksia. Keskitymme nyt jatkamaan vuoropuhelua osakkaiden kesken ja käynnissä olevaan lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA). Lisäksi viemme rahoitusselvitystä eteenpäin valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa”, kertoo Suomi-rata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

Suomi-rata Oy on hankeyhtiö, jonka omistajina on Suomen valtio (51 prosenttia), Finavia ja 20 pääradan vaikutusalueen kuntaa ja kaupunkia. Hankeyhtiön tavoitteena on suunnitella noin tunnin nopea ratayhteys Helsinki-Tampere välille Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Lisäksi hankeyhtiön tehtävä on selvittää hankkeen rahoitus- ja toteutusmallivaihtoehtoja.

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on ollut laatia vaikutusten arviointi kahdesta Suomiradan linjausvaihtoehdosta: täysin uuden suurnopeusradan rakentaminen uuteen maastokäytävään sekä lisäraiteiden ja oikaisujen rakentaminen pääradan yhteyteen välille Riihimäki-Tampere. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy lentorata, joka on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle rakennettava kaukoliikenteen rata.

Juna pysähtyisi molemmissa linjausvaihtoehdoissa Pasilan jälkeen vain kerran Helsinki-Vantaan lentokentän uudella lentoradan asemalla. Nykyinen päärata Helsinki-Tampere välillä palvelisi siten väliasemien tarpeita sekä rahtiliikennettä. Linjausvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnit julkaistiin 30.9.2022.