Suomi-rata Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30. toukokuuta 2023

Suomi-rata Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä 30.5.2023. Yhtiökokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja päätettiin Suomi-rata Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta. Kokouksessa käytiin läpi myös Suomiradan linjausvaihtoehtoja koskevat uudet selvitykset ja niiden keskeiset tulokset sekä kerrottiin Lentoradan suunnittelun tilanteesta.

Yhtiökokouksessa todettiin, että keväällä 2023 valmistuneisiin uusiin sekä Suomi-rata Oy:n aiemmin toteuttamiin selvityksiin perustuen tietopohja linjausvaihtoehtoa koskevan päätöksen tekemiseksi on olemassa. Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitus arvioi myöhemmin osakkaiden päätöksentekovalmiuden perusteella ajankohdan, jolloin ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle linjauspäätöksen tekemiseksi.

Linjauspäätös koskee Suomiradan suunnittelua rakentamisvalmiuteen saakka. Päätöksen omistajat tekevät seuraavien vaihtoehtojen välillä: suurnopeusrata uuteen maastokäytävään tai pääradan lisäraiteet ja oikaisut välillä Riihimäki–Tampere.

Kaikkiaan uuden raideinfrastruktuurin suunnittelu vie noin kymmenen vuotta. Rakentamisinvestointipäätös tehdään, kun suunnittelu on tehty.

Kokouksessa päätettiin myös Suomi-rata Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan. Hallituksessa jatkavat Kari Savolainen (pj.), Pekka Timonen (vpj.), Tero Anttila, Minna Korkeaoja, Otto Lehtipuu, Reetta Putkonen, Juha Yli-Rajala sekä Leena Vainionmäki. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jessica Diktonius pois jäävän Katja Sibergin tilalle.

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka. Hankekokonaisuus muodostuu Helsingin ja Kytömaan välisestä Lentoradasta sekä Vantaa/Riihimäki–Tampere-välin kehittämisestä. Vantaa/Riihimäki–Tampere-välin päälinjausvaihtoehdot ovat kokonaan uudessa maastokäytävässä kulkeva suurnopeusrata sekä pääradan lisäraiteet ja oikaisut.

Lisätiedot:

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, timo.kohtamaki@suomirata.fi