Suomi-rata Oy uudistaa CEF-rahoitushakemuksensa tammikuun 2023 haussa

Suomi-rata Oy on hakenut vuoden 2022 rahoituserässä Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitusta Lentorata-hankkeelle. Euroopan komissio tiedotti 29.6. haussa hyväksytyistä hankkeista. Lentorata-hanke sai erittäin hyvät arviot Euroopan komissiolta, mutta jäi kuitenkin ilman rahoitusta tässä hakemuserässä. Komission arvioinnissa Lentoradan merkitys koettiin tärkeäksi, sillä se yhdistää kaukoliikenteen kansainväliseen lentokenttään. Erityisesti positiivista palautetta komission arvioinnissa sai hankkeen suunnittelun kypsyysaste. Lentorata on esitetty maakuntakaavassa ja hankkeen suunnittelun edistämisen perustettu yhtiö on perustettu.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa todetaan, että hyvistä arvioinneista huolimatta muutamat Suomen hankkeet jäivät ilman rahoitusta. Komissio sai runsaasti hakemuksia budjettiin nähden. Tällöin hyvien hankkeiden todennäköisyys jäädä ilman rahoitusta kasvaa. Rahoitushakuun jätettiin yhteensä 484 hanketta, joista 317 yleiseen hakuun ja 82 koheesiohakuun. Rahoitusta haettiin yhteensä 14,6 mrd. euroa. Hakemuksista valittiin rahoitettaviksi 103 yleisestä määrärahasta ja 32 koheesiomaiden rahoituskuoresta. Erityisesti ydinverkolle kohdistettavan määrärahan osalta tukiprioriteetin haku oli merkittävästi ylihaettu. Valtion rahoittamista hankkeista ilman tukea jäivät Naantali–Raisio-tieyhteyden parantamista koskeva suunnitteluhanke, Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen rakentamishankkeen toinen vaihe, Kotkan satamaan johtavan Paimenportin eritasoliittymän rakentamishanke, Suomi-rata Oy:n Lentorataa koskeva suunnitteluhanke ja älyliikennekäytävähanke NEXT ITS Digital Corridor -hanke.

Liikenneohjelman komitean kokouksessa Suomi pidättäytyi äänestämästä haun tuloksesta. Suomi katsoo, että hakemusten arviointiprosessin tulisi olla läpinäkyvämpi ja johdonmukaisempi. Esimerkiksi Lentorata-hanke jäi vaille rahoitusta ilman johdonmukaisia perusteluja. Suomi korosti komiteassa tämän olevan ongelmallista.

LVM-tiedote: Suomi sai EU-rahoitusta liikennehankkeille ennätykselliset 80,78 miljoonaa euroa – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Suomi-rata Oy tulee hakemaan Lentoradan suunnittelulle rahoitusta seuraavassa rahoituserässä, joka aukeaa syksyllä 2022. Hakemuksessa pyritään edelleen korostamaan hankkeen vaikutuksia rataliikenteen pullonkaulojen poistajana, matka-aikojen lyhentäjänä sekä raideliikenteen kulkutapaosuuden kasvattajana.

Lentorata on kaksiraiteinen nopean kaukoliikenteen rata sekä osa Helsingin ja Tampereen välistä tunnin junayhteyden kehittämistä. Tavoitteena on lisätä kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila-Kerava-osuudella sekä tarjota suorat kaukojunayhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentorata erkanee Pasilan jälkeen pääradasta, kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta 28 kilometriä tunnelissa ja liittyy päärataan Keravan pohjoispuolella. Lentoradalta on yhteydet pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle. Mikäli Suomiradan jatkosuunnittelussa päädytään uuteen suurnopeusratavaihtoehtoon, myös tämä yhteys erkanee Lentoradalta. Kaikkiaan ratayhteyden pituus on 30 kilometriä.

Lisätietoja:

Suomi-rata Oy

toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, puh. 040 585 3113 timo.kohtamaki(at)suomirata.fi

suunnittelujohtaja Siru Koski, puh 040 723 2044, siru.koski@suomirata.fi