Suomi-rata Oy käynnisti tarjouskilpailun: Pohjatutkimuskonsultti/-konsultteja

Suomi-rata Oy on käynnistänyt tarjouskilpailun yhden tai useamman pohjatutkimuskonsultin hankkimiseksi liittyen Lentoradan maa- ja kallioperätutkimuksiin.

Hankinta on jaettu kolmeen osaan:
Osa 1 – Geotekniset tutkimukset, Pasila ja Kerava
Osa 2 – Geotekniset tutkimukset, Ratalinja (pl. Pasila ja Kerava)
Osa 3 – Kallionäytekairaukset ja seismiset luotaukset, Pasila–Kerava

Tarjota voi yhtä tai useampaan osa-aluetta. Alueet on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, joka löytyy osoitteesta Hilma (hankintailmoitukset.fi)

Lentorata on suunnitteilla oleva 30 kilometrin mittainen ratayhteys, joka kulkee Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravan pohjoispuolelle. Lentoradan tavoitteena on lisätä kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila–Kerava-rataosuudella sekä tarjota suorat kaukojunayhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentoradan suunnittelusta vastaa Suomi-rata Oy.

Lue lisää Lentoradasta >>