Suomi-rata Oy jatkaa toimintaansa Lentorata Oy:nä

Suomi-rata Oy:n nimi muuttuu, ja yhtiö jatkaa toimintaansa Lentorata Oy:nä. Yhtiön osakkaita ovat valtion lisäksi Helsinki, Vantaa ja Lahti, ja sen tehtävänä on suunnitella Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle kulkeva Lentorata rakentamisvalmiuteen saakka.

Petteri Orpon hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti Suomi-rata Oy on kesäkuusta 2023 alkaen keskittynyt Lentorata-yhteyden suunnitteluun. Suomi-rata Oy:n osakkaat ovat käyneet neuvotteluita syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana ja sopineet yhtiön toiminnan tarkoituksesta, omistusrakenteesta sekä tarvittavista muutoksista yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen.

Lentorata Oy:n osakkaina jatkavat valtio 70 prosentin osuudella sekä Helsinki, Vantaa ja Lahti yhteensä 30 prosentin osuudella. Yhtiön toimintaa ja omistuspohjaa koskevien muutosten lisäksi myös yhtiön hallintoa on kevennetty. Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, ja sen kokoonpano on seuraava: Kari Savolainen (puheenjohtaja), Pekka Timonen (varapuheenjohtaja), Olli Alho, Tero Anttila, Minna Korkeaoja, Reetta Putkonen ja Leena Vainiomäki.

Lentorata-hankkeessa käynnistyy yleissuunnitelmavaihe

Lentorata on uusi, suunnitteilla oleva 30 kilometrin pituinen ratayhteys, joka yhdistää Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteen piiriin.

Uusi yhteys erkanee pääradasta Pasilassa ja kulkee lentoaseman kautta Keravan pohjoispuolelle Kytömaalle, jossa se liittyy takaisin päärataan ja Lahden oikorataan. Kaikkiaan 28 kilometriä Lentoradasta sijoittuu maan alle tunneliin.

Kevään aikana Lentorata-hanke etenee ratalain mukaiseen yleissuunnitelmavaiheeseen. Vaiheen käynnistävät maaliskuussa 2024 alkavat maa- ja kallioperätutkimukset. Yleissuunnitelman on määrä olla valmis vuoden 2025 lopussa, jonka jälkeen edetään ratasuunnitelman laatimiseen. Lentoradan YVA-menettely päättyi helmikuussa 2024.

Lentorata luo suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle ja mahdollistaa nykyistä nopeammat junayhteydet lentoasemalle. Nopeampien matka-aikojen lisäksi se tuo lisää raidekapasiteettia ruuhkaiselle Pasila–Kerava-välille, ja parantaa näin junaliikenteen toimintavarmuutta sekä mahdollistaa junatarjonnan lisäämisen.

Kesäkuussa 2023 Euroopan komissio myönsi hankkeelle Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta 2,69 miljoonaa vuosille 2023–2025. Rahoitus myönnettiin Lentoradan ympäristövaikutusten arviointiin ja esiselvitystyöhön sekä yleissuunnitteluun. Yhtiö hakee CEF-rahoitusta myös Lentoradan ratasuunnitelmaa varten.

Suunnitteluhankkeen kokonaiskustannusarvio on 25 miljoonaa euroa ja arvioitu valmistuminen vuonna 2028. Yhteyden rakentamisvaiheesta ei ole tehty päätöksiä ja mahdollinen päätös rakentamisvaiheeseen siirtymisestä ja rahoituksesta tullaan tekemään myöhemmin.

Lisätiedot: Kari Savolainen, Lentorata Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040-772 7282