Sitowise laatii Lentoradan ympäristövaikutusten arvioinnin ja linjaussuunnitelman

Sitowise Oy on valittu Lentoradan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja linjaussuunnitelman laatijaksi. Lentorata on 30 km pitkä, uusi nopea ratayhteys Helsingistä lentoasemalle. Se erkanee Pasilan jälkeen pääradasta, kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta 28 kilometriä tunnelissa ja liittyy päärataan Kytömaalla Kerava-Lahti oikoradan erkanemiskohdassa Keravan pohjoispuolella. Lentoradalta on yhteydet pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle. 

Lentorata on nopean kaukoliikenteen rata sekä osa Helsingin ja Tampereen välistä tunnin juna yhteyden kehittämistä. Tavoitteena on lisätä kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila-Kerava-osuudella sekä tarjota suorat kaukojunayhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentoradan suunnittelulle on haettu Euroopan Unionin CEF-rahoitusta.

”Lentoradan YVA ja linjaussuunnitelma oli Suomi-rata Oy:n ensimmäinen EU-kynnysarvon ylittävä erityisalojen hankintalain palveluhankinta. Ennen varsinaistahankintamenettelyn käynnistämistä pidimme markkinavuoropuhelun alan toimijoiden kanssa. Saimme kolme hyvää tarjousta sekä arvokasta palautetta tarjoajilta tulevien hankintojen kehittämiseksi”, kertoo Suomi-rata Oy:n suunnittelujohtaja Siru Koski.                                                                                                                     

Toimitusjohtaja, suunnittelujohtaja ja Sitowise varatoimitusjohtaja sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.
Suomi-rata Oy:n toimitusjohtaja (vasemmalla) Timo Kohtamäki, suunnittelujohtaja Siru Koski ja Sitowise Oy:n varatoimitusjohtaja Jannis Mikkola Lentoradan ympäristövaikutusten arvioinnin ja linjaussuunnitelman sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 29.4.2022.

“Lentoradan linjaussuunnitelman ja YVAn laatiminen on pääkaupunkiseudun suurimpia ratainfran tulevia hankkeita. Se tulee vaikuttamaan vahvasti koko Suomen liikkumiseen. Olemme erittäin ylpeitä, että Sitowise saa olla mukana tässä merkittävässä työssä sekä teknisen suunnittelun että ympäristövaikutusten osalta”, toteaa Sitowise Oy:n varatoimitusjohtaja Jannis Mikkola.

Lentoradan ympäristövaikutusten arvioinnin ja linjaussuunnitelman lisäksi Suomiradan suunnittelussa on käynnissä Tampere-Helsinki-osuuden esiselvitysvaihe. Käynnissä olevissa selvityksissä tutkitaan nykyiselle pääradalle tehtävien oikaisujen ja lisäraiteiden sekä kokonaan uuden linjauksen vaikutuksia. Linjausvaihtoehtojen laajempi yhteiskuntataloudellinen ja taloudellinen arviointi on myös käynnissä.

Suomirata poistaa kansallisen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä raideliikenteen pullonkauloja, lyhentää matka-aikoja, kasvattaa työssäkäyntialueita ja tuo kapasiteettia ruuhkaisille osuuksille. Suomirata on koko Suomen hanke. Pääradan varrella asuu noin puolet suomalaisista. Lisäksi sen vaikutusalueella sijaitsee yli puolet Suomen työpaikoista ja yli 70 prosenttia koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on hankkeeseen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen sekä laatia ehdotus rakentamisvaiheen yhtiö- ja rahoitusmallista. Suomen valtion lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Finavia Oyj, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Kokkola ja Parkano.

Lisätietoja: 

Suomi-rata Oy, suunnittelujohtaja Siru Koski, puh.040 723 2044, siru.koski(at)suomirata.fi

Sitowise Oy, varatoimitusjohtaja Jannis Mikkola, puh. 040 747 9670  jannis.mikkola(at)sitowise.com