Rautatiealan isot kehitysaskelet edellyttävät yhteistyötä ja kauaskantoista katsetta

Jotta rautatiealalla saadaan aikaan jotain suurta ja vaikuttavaa, tarvitaan monen tahon yhteistyötä, yhteistä tahtoa ja yli vuosikymmenten ulottuvaa ajattelua. Uudet ratkaisut vaativat myös uskallusta, sanoo Sanna Järvenpää, Fintraffic Raide Oy:n toimitusjohtaja ja Lentorata Oy:n hallituksen tuore jäsen.

”Kiinnostavinta rautatiealassa on toimijoiden moninaisuus, erilaiset näkökulmat ja tietenkin yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Jos haluamme, että jotain merkittävää ja vaikuttavaa saadaan aikaan, se onnistuu vain yhteistyössä. Pitää olla yhteinen kova tahto ja uskallus sekä näkemys tulevista hyödyistä”, tiivistää Sanna Järvenpää, Fintraffic Raide Oy:n toimitusjohtaja.

Näistä tulokulmista Sanna tarkastelee myös Lentorata-hanketta. Hankkeessa tiivistyy hänestä moni asia: halutaan Suomelle jotain uutta ja parempaa ja mietitään, millaisia ratkaisuja ja hyötyjä raideliikenteen ja koko liikennejärjestelmän tulisi tulevaisuudessa tarjota.

”Saavutettavuuden näkökulmasta on tärkeää punnita sitä, miten kytkeydymme maan sisällä ja viereisiin maihin, ja mikä osuus rautatieliikenteellä on siinä. Lentoradan myötä saamme suorat ja entistä nopeammat yhteydet lentoasemalle eri puolilta Suomea, mikä parantaa sekä Suomen sisäistä että kansainvälistä saavutettavuutta”, hän sanoo ja jatkaa:

”Mikään muu liikennemuoto ei pysty kuljettamaan yhtä nopeasti yhtä suuria massoja kuin raiteilla pystytään. Lisäksi raideliikenne on vihreä vaihtoehto jo tänä päivänä.”

Sanna painottaa, että myös vanhaa pitää pitää kunnossa, luonnollisesti.

”Olemassa olevat ratkaisut eivät yksin kuitenkaan välttämättä tuo niitä hyötyjä, joita yhteiskunta tarvitsee. Siksi tulee löytää myös uusia ratkaisuja.”

Sanna Järvenpää, Fintraffic Raide Oy:n toimitusjohtaja
Sanna Järvenpää, Fintraffic Raide Oy:n toimitusjohtaja, aloitti Lentorata Oy:n hallituksessa huhtikuussa 2024.

Digirata tuo rautateiden teknologian tälle vuosituhannelle

Suomen raideliikenteessä uutta mahdollistaviin ratkaisuihin kuuluu myös meneillään oleva Digirata-hanke, jonka parissa Sannakin tekee töitä. Siinä uudistetaan junien kulunvalvontaan liittyviä rautateiden teknisiä järjestelmiä, jotka varmistavat, että raiteilla kulkevat junat ja niiden matkustajat sekä rahti pääsevät turvallisesti ja sujuvasti määränpäähänsä. Lopputuloksena junat voidaan paikantaa aiempaa tarkemmin, mikä mahdollistaa kapasiteetin kasvattamisen.

”Lyhyesti sanoen Digirata tarkoittaa sitä, että rautateiden teknologia tuodaan tälle vuosituhannelle, jolloin nykyisistä raiteista ja nykyisistä yhteyksistä saadaan irti enemmän. Digiradan rakentaminen on kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin nykyisen junakulunvalvonnan ylläpitäminen, koska se on elinkaarensa päässä ja varaosien saatavuus on heikkoa.”

Digiradan myötä rataverkolle voidaan lisätä junavuoroja. Parempi palvelutaso tekee junaliikenteestä matkustajille entistä houkuttelevamman vaihtoehdon.

Sanna huomauttaa, että vaikka rautateitä usein pidetään hyvin perinteisenä ympäristönä, ne ovat meille yhteiskuntana myös iso mahdollisuus tuottaa parempia palveluita.

”Esimerkiksi, kun saamme lisää junia Suomen nykyisille raiteille, voimme saada lisää kilpailua, mikä taas tarkoittaa lisää palveluita meille jokaiselle.”

Digirata-hanke vauhdittaa myös suomalaista teknologista osaamista:

”Tämä on valtava mahdollisuus suomalaiselle asiantuntijuudelle ja yrityksille olla luomassa jotain innovatiivista Euroopan kärjessä, ja mahdollistaa vientiä ulkomaille.”

Valintoja vuosikymmeniksi eteenpäin

Rautateiden parissa Sanna aloitti työnsä vuonna 2013, kun Fintraffic Raide Oy tunnettiin vielä nimellä Finrail Oy. Reiluun vuosikymmeneen on mahtunut niin turvallisuuden kuin erilaisten operatiivisten kokonaisuuksien johtamista ja kehitystyötä. Ennen toimitusjohtajan tehtävää hän vastasi Fintrafficin raideliikenteenohjauksen palveluista ja kehittämisestä.

Lentorata Oy:n hallituksessa Sanna aloitti huhtikuussa 2024, hieman sen jälkeen, kun aiemmin Suomi-ratana tunnetun yhtiön nimi muuttui. Tässä roolissa hän näkee tärkeäksi tukea yhtiötä etenkin siinä, että katse pysyy riittävän kaukana.

”Juuri tässä suunnittelun hetkessä on tosi tärkeätä ajatella kauaskantoisesti, sillä teemme valintoja Suomelle vuosikymmeniksi eteenpäin. Ne on tehtävä viisaasti ja harkiten ja ottaen huomioon, että tilanteet ja sen mukana liikennesektorin tarpeet saattavat muuttua”, Sanna sanoo ja ottaa esimerkiksi parin viime vuoden aikana merkittävästi muuttuneen huoltovarmuustilanteen.

Kauaskantoisesti – ja yhteistyössä – edistää tulee myös Lentorata- ja Digirata-hankkeita: niin että ratkaisut ja investoinnit tehdään vain kerran eikä suunnitella päällekkäisiä järjestelmäuudistuksia muutaman vuoden välein, hän huomauttaa.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon löydät osiosta Lentorata Oy.