Näin massiivinen suunnittelutyö eteni ja jatkuu

Suomi-rata Oy:n suunnittelujohtaja Siru Koski kirjoittaa viimeisimmässä Rautatietekniikka-lehdessä, miten Suomiradan suunnittelutehtävät ovat edenneet ja mitä on vuorossa seuraavaksi.

Suomiradan suunnittelutehtävä jakaantuu kahteen osaan – lentorataan ja Vantaa/Riihimäki – Tampere yhteysvälin suunnitteluun. Lentorata on jo merkittynä maakuntakaavaan ja toukokuussa 2022 käynnistyi ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja linjaussuunnitelman laadinta.  Vantaa/Riihimäki – Tampere yhteysvälin vaihtoehtoina on rakentaa joko lisäraiteita ja mahdollisesti oikaisuja nykyiselle pääradalle tai kokonaan uusi suurnopeusrata. Esiselvitykset näiden linjausvaihtoehtojen osalta ovat valmistuneet. Sitowise Oy on tutkinut uuden suurnopeusradan reittivaihtoehtoja ja Ramboll Finland Oy nykyisen pääradan kehittämismahdollisuuksia.

Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö teettävät yhdessä selvitykset suurten ratahankkeiden rahoituksesta ja investointimahdollisuuksista, jotka sisälsivät liikennetarkastelut, käyttäjämaksujen arvioinnin, kiinteistöomaisuuden hyödyntämisen yhtiöiden rahoituksessa sekä mahdolliset yhtiö- ja rahoitusmallit. Tässä työssä laadittuja liikennetarkasteluita hyödynnettiin vaikutustenarviointityössä. Selvitystä laati Flou Oy. Työn tavoitteena on verrata Helsinki–Tampere-välin uutta suurnopeusrataa nykyisen pääradan kehittämiseen.

”Megahankkeiden kesto on pitkä ja eri suunnitteluvaiheissa syntyy paljon tietoa. Yhtiössä mietimme tällä hetkellä myös sitä, millaisilla digitaalisilla toimintamalleilla ja järjestelmän toiminnallisuuksilla voisimme hyödyntää synnytettyä ja olemassa olevaa tietoa koko hankkeen elinkaaren ajan” kirjoittaa Siru Koski.

Lue koko kirjoitus Rautatietekniikka-lehdestä

Rautatietekniikka-lehti
Rautatietekniikka

Valmistuneet selvitykset ja raportit löytyvät Suomirata verkkosivuilta Selvitykset ja lisämateriaalit