Lentorata-hanke etenee yleissuunnitelmavaiheeseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kuuluttanut tänään 13.3.2024 Lentoradan yleissuunnitelman laatimisen sekä siihen liittyvien tutkimusten käynnistämisestä. Lentoradan yleissuunnitelman on määrä olla valmis vuoden 2025 lopussa.

Yleissuunnitelmassa määritellään rautatien sijainti ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön. Siinä esitetään myös radan tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet.

Yleissuunnitelmavaiheeseen ratahanke siirtyy ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen. Lentoradan YVA-menettely päättyi helmikuussa 2024, kun hankkeen yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä eli johtopäätöksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Maa- ja kallioperätutkimukset alkavat maaliskuussa

Yleissuunnitelmavaiheen käynnistävät maa- ja kallioperätutkimukset, jotka alkavat maaliskuussa 2024. Tutkimuksia toteutetaan koko Lentoradan hankealueella, sekä ratalinjauksen alueella että siihen liittyvien maanpäällisten rakenteiden, kuten ajotunnelien ja kuilujen, lähellä. Tutkimusten avulla saadaan tarkempaa tietoa maalajeista ja kallioperän ominaisuuksista suunnittelua varten.

Lentoradan hankealue sijaitsee neljän kunnan eli Helsingin, Vantaan, Tuusulan ja Keravan alueella.

Maastotutkimukset toteutetaan arkisin klo 7–18 välisenä aikana, ja niistä tiedotetaan maan- ja kiinteistöjen omistajia etukäteen. Tutkimuksia tehdään maaliskuusta 2024 maaliskuuhun 2025.

Hankkeen yleissuunnitelman laatimisen sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamista koskeva kuulutus on julkaistu tänään 13. maaliskuuta 2024 Traficomin sivuilla.

Lentoradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2025 lopussa. Sen jälkeen suunnittelutyö jatkuu ratasuunnitelman laatimisella, joka vie niin ikään noin kaksi vuotta. Ennen suunnitelmien hyväksymistä ne asetetaan nähtäville, jolloin asukkailla, maanomistajilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa niistä palautetta. Yleis- ja ratasuunnitelman hyväksyy Traficom.

Lentorata on uusi, suunnitteilla oleva 30 kilometrin pituinen ratayhteys Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle. Lentorata luo suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle ja mahdollistaa nykyistä nopeammat junayhteydet lentoasemalle. Nopeampien matka-aikojen lisäksi se tuo lisää raidekapasiteettia ruuhkaiselle Pasila–Kerava-välille, ja parantaa näin junaliikenteen toimintavarmuutta sekä mahdollistaa junatarjonnan lisäämisen. Kaikkiaan 28 kilometriä Lentoradasta sijoittuu maan alle tunneliin.

Lisätiedot: Siru Koski, suunnittelujohtaja, siru.koski@lentorata.fi