Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi on alkanut – arviointiohjelma ja alustava linjaus esillä yleisötilaisuudessa

Lentorata on suunnitteilla oleva nopea, kaksiraiteinen kaukojunarata Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettely on alkanut, ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on nähtävillä 10.10.–8.11.2022. YVA-ohjelmaa ja radan alustavaa linjaussuunnitelmaa esitellään verkkotilaisuudessa 27.10.2022.

Lentorata on uusi 30 kilometrin pituinen kaukoliikenteen rata, josta 28 kilometriä sijoittuu tunneliin. Lentorata lisää kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila-Kerava-osuudella, lyhentää matka-aikoja lentoasemalle sekä vähentää henkilöautolla ajettuja kilometrejä ja häiriöherkkyyttä pääkaupunkiseudun liikennöinnissä. Lentoradalta on yhteydet pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle.

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettely on alkanut

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut. Ympäristövaikutusten arviointi kattaa hankkeen ja sen toteuttamisvaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset sekä tavat, joilla vaikutuksia voidaan vähentää. Vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. Lentoradan hankevaihtoehtoina tarkastellaan pääradan parantamista 1–2 uudella lisäraiteella sekä vertailuvaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättämistä.

YVA-menettelyn vaiheet:

  • Ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli YVA-ohjelman laadinta. YVA-ohjelmassa kuvataan arvioinnin tavat ja menetelmät.
  • Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi, josta tehdään YVA-selostus. YVA-selostuksessa esitetään arvio ympäristövaikutuksista sekä toimia vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi.
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä eli johtopäätökset hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä ympäristövaikutusten arvioinnin sisällön ja laadun riittävyydestä. Lentorata-hankkeen yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus.

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan toivotaan palautetta

Lentoradan YVA-ohjelma asetetaan nähtäville 30 päiväksi 10.10.–8.11.2022, jolloin siitä voi antaa palautetta. YVA-ohjelma on luettavissa sekä verkossa että painettuna kaikissa hankealueen kunnissa eli Helsingissä, Vantaalla, Keravalla ja Tuusulassa. YVA-ohjelma sekä ohjeet palautteen antamiseen päivitetään osoitteeseen www.ymparisto.fi/LentorataYVA nähtävillä olon alkaessa.

YVA-ohjelmaa esitellään verkkotilaisuudessa 27.10.2022 klo 17.30–19. Tilaisuudessa esitellään myös Lentoradan alustavaa linjausta. Lisätietoja ja Teams-linkki tilaisuuteen löytyvät sivulta www.ymparisto.fi/LentorataYVA. Yleisötilaisuus on kaikille avoin, ja osallistujat voivat esittää kysymyksiä Lentoradasta ja YVA-ohjelmasta.

Nähtävilläolon jälkeen yhteysviranomainen laatii YVA-ohjelmasta lausunnon, joka sisältää myös yhteenvedon muiden antamista lausunnoista ja mielipiteistä. Lausunto otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi ja alustava linjaus valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.