Lahdessa odotetaan Lentoradan luomaa nopeaa lentokenttäyhteyttä

Valmistuessaan Lentorata tulee parantamaan Lahden logistista sijaintia entisestään. Nopea ja sujuva lentokenttäyhteys palvelee niin maailmalle matkaavia lahtelaisia kuin työmatkaa taittavia pendelöijiä molempiin suuntiin. Lisäksi se tarjoaa kaupungille esimerkiksi uusia maankäyttömahdollisuuksia, toteaa Olli Alho, Lahden kaupunkikehitysjohtaja ja Lentorata-yhtiön hallituksen tuore jäsen.

Lentorata-hankkeen keskeinen tavoite on luoda Helsinki-Vantaan lentoasemalle suora junayhteys pääradan ja Lahden oikoradan suunnista sekä entistä nopeampi yhteys Helsingin keskustasta. Nykyisin suora yhteys lentoasemalta Suomen junaverkkoon puuttuu.

Lentoradan myötä junamatka Lahden matkakeskuksesta lentoasemalle taittuu alle 40 minuutissa. Tämä hyödyttää paitsi lennoille suuntaavia matkustajia, myös niitä lahtelaisia, jotka käyvät Aviapoliksen alueella töissä.

”Helsinki-Vantaa on paitsi Suomen merkittävin kansainvälinen lentoasema, myös yksi pääkaupunkiseudun ja koko maan suurimmista työpaikkakeskittymistä. Lahdessa asuu jo nykyään aika paljon ihmisiä, jotka käyvät siellä töissä”, sanoo Lahden kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, joka aloitti Lentorata Oy:n hallituksessa huhtikuussa 2024.

”Työssäkäyntialue laajenee tietenkin myös toiseen suuntaan. Vastapendelöijien, eli etelän suunnasta Lahteen töihin matkustavien määrä, on jo nyt merkittävä.”

Olli Alho, Lahden kaupungin kaupunkikehitysjohtaja
”Nopea ratayhteys luo Lahteen paljon uutta potentiaalia”, sanoo Olli Alho, Lahden kaupunkikehitysjohtaja ja Lentorata Oy:n hallituksen jäsen.

Lisää raidekapasiteettia – lisää junavuoroja

Matka-ajan lyhenemisen lisäksi Lahdessa odotetaan etenkin Lentoradan tuomaa lisäraidekapasiteettia, mikä mahdollistaa liikennemäärien kasvattamisen niin pääradalla kuin Lahden oikoradalla.

Tätä nykyä Lahdesta etelän suuntaan ja takaisin kulkee oikoradalla yksi kaukojuna ja yksi lähijuna tunnissa.

”Lentoradan myötä tämä on mahdollista tuplata. Se tarkoittaisi noin vartin vuoroväliä, millä on yksin pendelöinnin näkökulmasta iso merkitys, muuta elinkeinoelämää tietenkään unohtamatta”, Olli toteaa ja jatkaa:

”Hyvät yhteydet houkuttavat niin asukkaita, yrityksiä kuin muuta toimintaa, ja mahdollistavat siten monenlaisen kehityksen. Lahden logistiset yhteydet ovat jo nykyisellään hyvät, mutta Lentorata parantaa niitä entisestään.”

Esimerkiksi Olli ottaa Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT), jonka kampus aloitti toimintansa Lahdessa vuonna 2019 ja teki siitä Suomen nuorimman yliopistokaupungin. LUT-yliopiston lisäksi Lahden kampuksella toimii myös LAB-ammattikorkeakoulu, ja se yhdistää saman katon alle noin 7500 opiskelijaa.

”Tavoitteenamme on, että LUTin ja LABin yhteenlaskettu opiskelijamäärä kasvaisi tällä vuosikymmenellä noin kymmeneen tuhanteen. Hyvät yhteydet palvelevat myös tätä, ja juurruttavat uusia osaajia kaupunkiin.”

Lentorata-hanke tuo Lahdelle myös uusia maankäyttömahdollisuuksia, toteaa Olli, ja viittaa etenkin Aseman seudun ja Radanvarren alueisiin.

”Nopea ratayhteys luo paljon uutta potentiaalia, ja myös maankäytön ja alueellisen kehittymisen näkökulmasta näemme isoja hyötyjä.”

Lentorata parantaa koko maan junaliikenteen sujuvuutta

Kaikesta huomaa, että kaupunkikehittäminen on lähellä Ollin sydäntä. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa kaupunkiympäristön palvelualueesta, joka pitää sisällään kaupunkisuunnittelun ja -tekniikan, rakennus- ja ympäristöluvat sekä kaikkiaan noin 200 hengen organisaation. Lisäksi hän toimii kaupunginjohtajan varahenkilönä.

Lahden kaupungille Olli siirtyi valtiolta, työskenneltyään pitkään työ- ja elinkeinoministeriössä sekä sisäministeriössä kaupunkipolitiikan parissa.

”Lahti kiinnosti ammatillisesti, ja erityisesti minuun vetosi ympäristökaupunkistatus. Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä.”

Kestävän kehityksen näkökulmasta Olli tarkastelee myös Lentorata-hanketta. Kokeneena kaupunkikehittäjänä hän myös toteaa, että kyse on elinvoimaa lisäävästä investoinnista.

”Oikeita asioita tässä viedään eteenpäin. Lentorata parantaa koko maan junaliikenteen sujuvuutta, sillä vaikutus heijastuu pääradalle pohjoiseen asti ja Lahden oikoradan kautta myös Itä-Suomeen. Lisäksi juna on kestävä kulkumuoto, ja siksi tulevaisuudessa yhä tärkeämpi vaihtoehto.”

Lue lisää: Lentorata tukee koko Suomen junaliikenteen kasvua

Yhtiön hallituksen kokoonpanon löydät osiosta Lentorata Oy.

Lentoradan myötä junavuoroja on mahdollista lisätä niin pääradalla kuin Lahden oikoradalla. Kuvassa matkustajia Lahden rautatieasemalla. Kuva: Lahden kaupunki.

”Nopea ratayhteys luo paljon uutta potentiaalia, myös maankäytön näkökulmasta”, toteaa Olli Alho. Kuvassa Radanvarren aluetta Lahdessa. Kuva: Lahden kaupunki.