Taratest Oy toteuttaa Lentoradan maa- ja kallioperätutkimukset

Suomi-rata Oy ja Taratest Oy ovat solmineet sopimuksen Lentoradan yleissuunnitelmavaiheen maa- ja kallioperätutkimuksista.

Suomi-rata Oy käynnisti tarjouskilpailun Lentoradan maa- ja kallioperätutkimuksista lokakuussa 2023. Tutkimukset kilpailutettiin kolmessa eri hankintapaketissa seuraavasti:

  • Geotekniset tutkimukset, Pasila ja Kerava
  • Geotekniset tutkimukset, Ratalinja (pl. Pasila ja Kerava)
  • Kallionäytekairaukset ja seismiset luotaukset, Pasila–Kerava

Taratest Oy voitti tarjouskilpailun kaikki kolme kategoriaa.

“Saimme hankintapaketin osiin 1 ja 3 kumpaankin kolme tarjousta ja osaan 2 kaikkiaan seitsemän tarjousta. Olemme siis tyytyväisiä, että tehtävä herätti hyvin kiinnostusta”, kertoo Suomi-radan suunnittelujohtaja Siru Koski.

”Kohteen hankinta-asiakirjat olivat hyvin ja perusteellisesti laadittu ja hankkeen monipuolisuus soveltui hyvin meille. Olemme viime vuosien aikana investoineet merkittävästi tämän kaltaisten hankkeiden edellyttämään tutkimuskalustoon, kuten ratavarusteluihin ja Geoboom-kairakoneisiin, ja meillä on kokemusta vastaavien suurten tutkimuskokonaisuuksien toteuttamisesta. On hienoa olla mukana tässä hankkeessa”, kommentoi Taratest Oy:n myyntijohtaja Olli Aalto.

Parhaillaan Lentorata-hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka on loppusuoralla. Lentoradan YVA-selostus valmistui lokakuussa, ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä siitä saataneen helmikuussa 2024. Tämän jälkeen hanke etenee yleissuunnitelmavaiheeseen. Vaiheeseen kuuluvat maa- ja kallioperätutkimukset käynnistyvät hankealueella noin kaksi viikkoa vaiheen aloituskuulutuksen jälkeen.

Lentorata on uusi suunnitteilla oleva ratayhteys, joka kulkee Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravan pohjoispuolelle Kytömaalle. Radalta on yhteydet sekä pääradalle pohjoiseen että Lahden oikoradalle. Kaikkiaan Lentoradan pituus on 30 kilometriä, josta 28 kilometriä sijoittuu tunneliin. Lentorata luo suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle ja mahdollistaa nykyistä nopeammat lähijunayhteydet lentoasemalle. Nopeampien matka-aikojen lisäksi se tuo lisää raidekapasiteettia ruuhkaiselle Pasila–Kerava-välille, ja parantaa näin junaliikenteen toimintavarmuutta.