Sitowise Oy laatii Lentoradan yleissuunnitelman

Lentorata Oy ja Sitowise Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Lentoradan yleissuunnitelman laatimisesta. Yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2025 lopussa.

Lentorata Oy käynnisti tarjouskilpailun Lentoradan yleisuunnitelman laatijan hankkimiseksi maaliskuussa 2024. Tehtävään valittiin Sitowise Oy, jonka kanssa Lentorata-yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen ja aloittanut sen mukaisen yhteistyön.

”Saimme kaikkiaan neljä hyvää tarjousta, ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että tehtävä herätti kiinnostusta tasokkaiden toimijoiden joukossa. Oli ilo saada heiltä myös hyvää palautetta hankintaprosessin selkeydestä ja toimivuudesta”, kertoo Lentorata Oy:n suunnittelujohtaja Siru Koski.

”Lentorata on yhteiskunnalle ja myös meille tärkeä hanke. Kiitämme tilaajaa luottamuksesta, että pääsemme kehittämään tätä ratayhteyttä yhdessä Lentorata Oy:n kanssa. Paikallisesta sijainnista huolimatta hanke parantaa koko Suomen rataliikenteen toimintavarmuutta,” sanoo Sitowisen liiketoimintajohtaja Jannis Mikkola.

Lentorata Oy:n ja Sitowise Oy:n edustajia yleissuunnitelman laatimista koskevan sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.
Takarivissä Jannis Mikkola, Kalle Holmen ja Mikko Suoranta, Sitowise Oy, sekä Janne Salonen, Lentorata Oy. Eturivissä Pia Niemi, Sitowise Oy ja Siru Koski, Lentorata Oy.

Lentoradan yleissuunnitelman laatimisen sekä siihen liittyvien maa- ja kallioperätutkimusten käynnistämisestä kuulutettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilla 13. maaliskuuta 2024.

Yleissuunnitelmassa määritellään rautatien paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön. Siinä esitetään myös radan tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet.

Yleissuunnitelmavaihe käynnistyi maaliskuussa 2024 maa- ja kallioperätutkimuksin. Tutkimuksia toteutetaan koko Lentoradan hankealueella, sekä ratalinjauksen alueella että siihen liittyvien maanpäällisten rakenteiden, kuten ajotunnelien ja kuilujen lähellä. Tutkimusten avulla saadaan tarkempaa tietoa maalajeista ja kallioperän ominaisuuksista suunnittelua varten.

Lentoradan hankealue sijaitsee neljän kunnan, eli Helsingin, Vantaan, Tuusulan ja Keravan alueella.

Lentoradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2025 lopussa. Yleissuunnitelman laatimisen aikana tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia, joissa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Seuraavassa vaiheessa suunnittelutyö jatkuu ratasuunnitelman laatimisella, joka vie niin ikään noin kaksi vuotta. Yleis- ja ratasuunnitelman laatimista säätelee ratalaki.

Lentorata on uusi suunnitteilla oleva ratayhteys, joka kulkee Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravan pohjoispuolelle Kytömaalle. Radalta on yhteydet sekä pääradalle pohjoiseen että Lahden oikoradalle. Kaikkiaan Lentoradan pituus on 30 kilometriä, josta 28 kilometriä sijoittuu tunneliin. Lentorata luo suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle ja mahdollistaa nykyistä nopeammat lähijunayhteydet lentoasemalle. Nopeampien matka-aikojen lisäksi se tuo lisää raidekapasiteettia ruuhkaiselle Pasila–Kerava-välille, ja parantaa näin junaliikenteen toimintavarmuutta.

Lisätiedot: Siru Koski, suunnittelujohtaja, siru.koski@lentorata.fi