Lentorata Oy käynnisti tarjouskilpailun: yleissuunnitelman laatiminen

Lentorata Oy on käynnistänyt tarjouskilpailun Lentoradan yleissuunnitelman laatijan hankkimiseksi.

Katso tarjouspyyntö liitteineen >>

Lentorata on uusi, suunnitteilla oleva 30 kilometrin pituinen ratayhteys Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle. Lentorata luo suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle ja mahdollistaa nykyistä nopeammat junayhteydet lentoasemalle. Nopeampien matka-aikojen lisäksi se tuo lisää raidekapasiteettia ruuhkaiselle Pasila–Kerava-välille, ja parantaa näin junaliikenteen toimintavarmuutta sekä mahdollistaa junatarjonnan lisäämisen. Kaikkiaan 28 kilometriä Lentoradasta sijoittuu maan alle tunneliin.

Lue lisää yleissuunnitelmavaiheesta >>