Varför behövs Suomirata?

Projektet Suomirata gagnar hela Finland då ungefär hälften av finländarna bor längs stambanan. Dessutom finns över hälften av arbetstillfällena i Finland och över 70 procent av utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamheten inom dess verkningsområde.

Att genomföra projektet Suomirata kommer alltså att få betydande regionala, nationella och globala effekter, både för enskilda människor och för samhället som helhet.

Regionala effekter

Suomirata ger bättre trafikförbindelser. Det bidrar till att avhjälpa kapacitetsproblem på stambanan och förkorta restiderna. Snabba och säkra kommunikationer för olika regioner närmare varandra, förbättrar nåbarheten för lokala företag och utvidgar pendlingsområden. Större bankapacitet gör det också möjligt att etablera lokal tågtrafik där sådan ännu inte finns.

Riksomfattande effekter

Projektet Suomirata ger upphov till hållbar tillväxt. Det genererar nya arbetstillfällen och ökar skatteintäkterna både under och efter byggandet. Projektet ger fler möjligheter till utsläppssnåla transporter samt förbättrar tillgången till tåg som ett bekvämt transportalternativ samtidigt som behovet av inrikesflyg minskar.

Suomirata stärker Finlands internationella konkurrenskraft. Banan integrerar Helsingfors-Vanda flygplats i fjärrtågtrafiken.

Suomirata för Finland närmare

  • förkortar restiderna
  • utvidgar pendlingsområdena
  • möjliggör lokal tågtrafik på orter där sådan inte finns i dag genom att det frigörs bankapacitet
  • stärker konkurrenskraften i hela landet
  • ger upphov till hållbar och klimatanpassad tillväxt, arbetstillfällen och företagsverksamhet, både under och efter byggandet
  • skapar klimatvänliga alternativ för transporter inom landet
  • ansluter Finland via spårvägstrafiken till det globala flygplatsnätet.